Navigera: Butiken Dragluckor


Tigerholm & Kutzner + Weber Vi har dragluckor / dragbegränsare från Tigerholm och Kutzner + Weber som är europas ledande tillverkare inom avgastekniska produkter.
 

Varför skall man ha draglucka?
I nästan alla värmeanläggningar är skorstensdraget högre än pannans behov. Draget kan variera från 0 till 100 Pa under en eldningssäsong. Dragvariationerna beror på temperaturskillnader och skiftande vindförhållanden. Detta leder till sämre verkningsgrad, dålig förbränning och driftstörningar.

Oavsett om man eldar med olja, gas, ved, flis eller pellets, är ett stabilt skorstensdrag lika viktigt.

Dragluckan gör att draget förblir konstant över hela eldningssäsongen och säkerhetsställer därmed en optimalt gynnsam förbränning. Dragluckan är dessutom mycket viktig för att ventilera bort kondensfukt i skorstenen vid olje- och gaseldning samt att sänka rökgastemperaturen i skorstenen vid vedeldning.

fler kategorier

Senast uppdaterad: fredag, 19 april 2019 10:47