Navigera:

Vi installerar ditt Brännarpaket PDF Skriv ut E-postadress

Vi installerar ditt PX 21 Pelletspaket till fast pris 5000 kr i Mälardalen eller max 15 mil från Västerås. Priset inkluderar Installation och intrimning med rökgasmätning. Eventuellt kan kostnad för håltagning i pannlucka och extra anpassningsmateriel tillkomma.

Som extra grädde på moset får du också förlängd produktgaranti upp till 4 år på Brännaren. Gäller ej Slang, Tändelement och inre Brännarrör