Navigera: Köpinformation Produktgarantier

Produktgarantier PDF Skriv ut E-postadress

Alla våra produkter levereras med reklamationsrätt och vissa produkter har ytterligare en garanti från leverantören. Undrar du om en produkt har garanti över den lagliga reklamationsrätten är du välkommen att kontakta oss.

Garanti
Många produkter marknadsförs med att det medföljer garanti. Garantin kan antingen vara från producenten, importören eller säljaren. Garantin ger dig som regel rätt till åtgärd av fel och brister utan kostnad inom garantiperioden.

I förhållande till konsumentköplagen
En garanti är ett löfte från en producent, importör eller säljare, som ger dig rättigheter utöver konsumentköplagens ramar. Du har normalt inte rätt att få garanti. Oavsett om du blir erbjuden en garanti eller ej, säkrar konsumentköplagen dina rättigheter, om det är fel på den vara du har köpt. Konsumentköplagen gäller med andra ord alltid, oavsett vad det står i garantin.

Marknadsföring
För att få annonsera att en vara säljs med garanti är det ett krav, att garantin ger dig rättigheter utöver konsumentköplagens bestämmelser. Om en garanti inte ger dig sådana extra rättigheter, är det i strid mot marknadsföringslagen att annonsera om garanti, och sådan marknadsföring är straffbar.

Garantiperiod och innehåll
Garantier kan variera i innehåll och omfattning. En garanti för en kortare period än konsumentköplagens reklamationsrätt är därför inte nödvändigtvis i strid med lagen. Den kan t ex omfatta brister, som härrör från onormalt slitage eller inkorrekt användande. En rostgaranti på en bil kan t ex vara intressant, om den täcker en längre period än vad det normalt tar, innan det uppstår rost. Garantier kan omfatta annat än brister. T ex kan man få prisgaranti när säljaren erbjuder lägsta pris, om du kan hitta samma vara till ett bättre pris hos någon annan. Ett annat exempel är garanti för leverans vid en bestämd tidpunkt eller pengarna tillbaka. Även sådana garantier ska sträcka sig utöver konsumentköplagens ramar.